Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

5 je razlog za izjemne razultate testa, izvedenega za ustno vodo elmex SENSITIVE”, razloži Bär- bel Kiene, Director of Scientific Affairs pri GABA International. “Aktivna substanca pa poleg tega učinkovito ščiti sklenino in den- tin pred kariesom ter pospešuje remineralizacijo.” Literatura: Kouzmina E, Tsomaeva L, Lapatina A. J Dent Res 89 (2010), special issue B (abstract 1423) PREVENTIVA elmex® SENSITIVE zobna ščetka ■ Zahvaljujoč žametno mehkim filamentom posebej nežno čisti preobčutljive zobe in izpostavljene zobne vratove ■ Čisti temeljito in nežno, globoko v interdentalne prostore elmex® SENSITIVE zobna krema ■ Ščiti pred pred preobčutljivimi zobmi in kariesom zobnega vratu, zahvaljujoč visoko učinkovitemu aminofluoridu (1400 ppm) ■ Nudi posebej nežno čiščenje, zahvaljujoč blagi abrazivnosti (RDA ~ 30) elmex® SENSITIVE ustna voda ■ Zgradi intenzivno zaščito pred preobčutljivimi zobmi in kariesom zobnega vratu, zahvaljujoč visoko učinkovitemu aminofluoridu ■ Ker ne vsebuje alkohola in barvil, je idealno dopolnilo k dnevnemu čiščenju zob Znanstven dokaz Več kot 25% odrasle populacije ima težave z izpostavljenimi zobnimi vratovi in preobčutljivimi zobmi. Pri teh pacientih je izpostavljen dentin občutljiv na mehansko drgnjenje, zunanje dražljaje in demineralizacijo. GABA GmbH - strokovnjak za oralno preventivo - je v ta namen razvil priznan zaščitni sistem elmex® SENSITIVE. Izdelki se v svojem delovanju medsebojno dopolnjujejo in tako nudijo dolgotrajno zaščito pred preobčutljivostjo in kariesom zobnih vratov. Dentinski diski so bili obdelani z zobno kremo elmex® SENSITIVE ter preiskani z elektronsko mikroskopijo. Kalcijev fluorid se oblikuje v plast na dentinu, kar je jasno vidno. Uporaba sistema elmex® SENSITIVE (skupina 1) je v primerjavi s skupino 2 po 12 mesecih nanosa dvakrat dnevno pokazala opazno povečanje električne odpornosti. Vrednosti povečane odpornosti kažejo remineralizacijo koreninskih karioznih lezij v začetnem stadiju. Dodatne informacije o zaščitnem sistemu elmex® SENSITIVE dobite na: e-mail: info@lomas.si, www.gaba.com Zaščitni sistem za izpostavljene zobne vratove in preobčutljive zobe SEM opazovanje po nanosu zobne kreme elmex® SENSTIVE na dentin Mordan et al. 2000 Električna odpornost izbranih koreninskih karioznih lezij v času nanosa Petersson et al. 2007 Odprti dentinski kanalãki (kontrola) Zaprtje dentinskih kanalãkov po nanosu zobne kreme elmex® SENSITIVE 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75 0 *p<0.01 **p<0.001 Začetek * * 3 meseci 6 mesecev 12 mesecev elmex® SENSITIVE zobna krema + elmex® SENSITIVE ustna voda Skupina 1 elmex® SENSITIVE zobna krema + Placebo ustna voda Skupina 2 ** C M Y CM MY CY CMY K Dental_Anz_SENS_A4_slov.ai 1 14.10.10 11:46 Učinkovito za občutljive zobeNedavne klinične študije kaže- jo: aktivna sestavina aminofluo- rid Olaflur v ustni vodi zmanjša preobčutljivost dentina. Izpostavljeni zobni vrratovi lah- ko pacientom pogosto povzroči- jo močno bolečino. Ne le zaradi tega razloga, je mehanski stik med ščetkanjem pogosto neprije- tna izkušnja, zato je ustna higie- na na the mestih pogosto slabša. Nedavna klinična študija, ki jo je izvedla Prof. Edith Kouzmina iz Oddelka za preventivno zoboz- dravstvo Univerze v Moskvi in njena raziskovalna ekipa, je raz- iskovala vprašanje ali dopolnilna ustna voda, kot dodatek k ščetka- nju, lahko zmanjša preobčutlji- vost dentina. V klinični študiji je sodelova- lo 117 oseb (v starosti 18 do 65 let), ki trpijo za preobčutljivostjo dentina. Razdeljene so bile v dve skupini. Vsem sodelujočim so na- ročili, naj si ščetkajo zobe dvakrat dnevno, s posebno zobno ščetko za občutljive zobe in zobno kre- mo, ki vsebuje natrijev monofluo- rofosfat. Osebe v testni skupini so po ščetkanju dodatno uporabljale še ustno vodo, ki je vsebovala aminofluorid Olaflur in kalijev fluorid. Da bi določili preobčutlji- vost dentina so merili občutljivost na temperature na začetku študije ter po 2, 4 in 8 tednih z usmer- janjem curka stisnjenega zraka za eno sekundo na področje zobnega vratu testiranega zoba. Testna in kontrolna skupina sta imeli rezultate od 2.73 ± 0.49 in 2.32 ± 0.63 glede na Schiff Cold Air Sensitivity lestvico pred za- četkom študije. V obeh skupinah je bila občutlji- vos po dveh tednih opazno zmanj- šana. Po 2, 4 in 8 tednih je bilo relativno zmanjšanje tempera- turne občutljivosti v primerjavi s prvotnim merjenjem opazno višje v testni kot v kontrolni skupini. Po 8 tednih so uporabniki ustne vode z aminofluoridom kazali 84% zmanjšanje dentinske pre- občutljivosti medtem, ko je kon- trolna skupina pokazala le 54% zmanjšanje. Rezultati ugotovljeni za preobčutljivost na dotik so bili podobni tistim ugotovljenim za preobčutljivost dentina. “Aktivna substanca aminofluo- rid Olaflur, ki tvori zaščitno plast okoli občutljivih zobnih vratov,