Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

3PROTETIKA Novi odtisni material: GC EXA' lence Vinilpolisiloksan in polieter v enem Po uspešnem načrtu terapije in preparacije zoba, je natančen in dimenzijsko stabilen odtis pred- pogoj za dolgotrajen nadomestek. Kljub različnim tehnikam odti- skovanja, odtisnim postopkom in materialov za odtiskovanje, obstajajo znanstveni dokazi, da večina odtisov ne ustreza mini- mumu kriterijev natančnosti in obstojnosti. Vzroki slabih odtisov so mnogovrstni in vodijo v doda- tno delo zobozdravnika in zobne- ga tehnika ter v nezadovoljstvo pacienta. Razvoj odtisnih materi- alov in njihove posebne lastnosti olajšujejo vsakodnevno delo. Vse lažje je doseči zadovoljiv odtis in natančen prikaz meje preparacije, kateri omogoča natančen prenos informacije zobnemu tehniku o končnem robnem tesnjenju nado- mestka. Zaželene lastnosti odtisnih materialov so: • Natančnost • Dimenzijska stabilnost • Enostavna uporaba • Neškodljivost • Prijetna za pacienta • Ekonomičnost Natančnost odtisnih materialov je skoraj popolna, saj lahko prene- sejo nepravilnosti površine 20µ. Kakovostni odtisni materiali lah- ko to dosežejo tudi v kliničnih pogojih. Dimenzijska stabilnost je dosežena s kemijo materiala. Adicijski silikoni, zaradi adi- cijskega povezovanja nimajo stranske skupine in ne sproščajo stranskega produkta vezave in so dimenzijsko stabilni. Sistemi mešanja in vnašanja na mejo preparacije omogočajo eno- stavno uporabo in hitrost tekom dela. Vsi materiali, ki prihajajo v kontakt s človeškim organizmom in niso zdravila, morajo biti ne- škodljivi za okolje, s katerim pri- hajajo v stik. Z dodajanjem vonja in korigensa so vsi sodobni odti- sni materiali prijetni za paciente. Najbolj ekonomičen odtisni ma- terial je natančen, dimenzijsko stabilen, enostaven za uporabo, ne zahteva ponavljanje odtisa in omogoča izdelavo dobrega de- lovnega modela. Večina doktor- jev dentalne medicine se poslu- žuje različnih tehnik odtiskovanja za različne klinične primere in odvisno od tehnike odtiskovanja uporabljajo vinilpolisiloksan ali polieter za odtisni material. Osnovne značilnosti odtisnih materialov: Vinilpolisiloksan + Vlaženje (hidrofilen po vezavi) + Odporen na trganje - Tekočnost Polieter + Vlaženje + Tekočnost - Odporen na trganje Polieter • Resnično hidrofilen zaradi kemijske sestave A-silikon • Hidrofoben po naravi • Postane hidrofilen z dodatkom surfaktanta • Surfaktant se odvaja v stiku z vlago • Lahko povzroči slabšo tekočnost materiala ali zračne mehurčke Surfaktanti so razpršeni v osnovi materiala. Postopoma surfaktanti difundira- jo v tekočino in površina materia- la izgublja hidrofilne lastnosti. Tekom vezave v ustih hidrofil- ni A-silikoni se ločijo od vlažne površine. Z uporabo testa povr- šinske napetosti se oceni hidro- filnost. • Zamešani material se na kovinski ploščici potopi v vodo. • Meri se površinska napetost med zamešanim materialom in vodo. • Najprej površinska napetost pada od osnovne vrednosti, nato raste, ko se 1 Prvi odtis za prevleko v konfekcijski žlici mešanica ovlaži. Hitreje kot se mešanica vlaži, hitreje raste napetost. • Višja kot je napetost, večja je hidrofilnost materiala. Lastnosti in prednosti vinil polieter silikonskega odtisnega materiala Resnično hidrofilen • Prikaže najnatančnejše podrobnosti tudi v vlažnih pogojih Korekturni material v prvem odtisu 2 3 Končni korekturni odtis 4 Prvi odtis za keramični overlay 5 Končni korekturni odtis 6 Detajli preparacije za kovinski inlay prikazani v odtisu GC EXA‫׳‬ lence Predvidljiva tekočnost s tiksotropnimi značilnostmi • Doseže mejo preparacije in preprečuje pojav zračnih mehurčkov Prijeten blag okus po mentolu Rezultat: rokovanje kot z VPS s prikazom detajlov kot pri polietru • manj ponovljenih odtisov • manj prilagajanj nadomestkov • zagotavlja boljše prileganje nadomestkov Lažje odstranjevanje Prilagojen čas vezave Širok izbor viskoznosti in načina mešanja (delivery sistem) Kontrastne barve različnih visko- znosti materiala Odtisni material prihodnosti Natančno delo in izvrstni rezul- tati. Za natančne odtise v vseh pogo- jih- vedno znova. Avtor: Prim. doc. sc. Davor Seifert dr.dent.med. Tehnike odtiskovanja odvisno od kliničnega primera. Prevleka Vezane prevleke Most malega razpona Most velikega razpona Implanto- protetika Putty wash Enofazno Dvokomponentno- enofazno Dvokomponentno- dvofazno Tehnika 3. žlic