Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTSL0112

13ESTETIKA Nasveti in triki za enostavno izdelavo estetskih restavracij Dr. Alma Dozic Dr. Dozic je predavateljica in raziskovalka na Odseku za oralno funkcijo in restorativno dentalno medicino na Akademskem centru za dentalno medicino v Am- sterdamu (ACTA), Nizozemska. Prav tako dela v za- sebni ordinaciji kot specialistka za estetsko restorativ- no dentalno medicino. Po petih letih raziskovanja, Heraeus z zadovoljstvom predstavlja Charismo Diamond, novo dimenzijo naravne lepote. Premikajoč meje estetike, kvalitete in izdelave, lahko s Charismo Diamond dosežemo vrhunske naravne restavracije. Klinični prikaz Trenutno stanje restavracije razreda IV na zgornjem de- snem sekalcu ne zadovoljuje pacientovih estetskih zahtev, zato je nujna izdelava nove restavracije. Določitev odtenka barve (A) in kromatske barve (3) z upo- rabo barvnega ključa Charisma Diamond. V tem primeru je bila izbrana barva A3. Določitev incizalne barve. V tem primeru je bila izbrana barva Clear (CL). Določitev odtenka efekta. Izbrani sta bili Clear Opal in Amber (CO in AM). Izdelava silikonskega ključa za rekonstrukcijo palatinalne ploskve. Vzamemo odtis palatinalnega dela s putty mate- rialom. V samem ključu so odtisi vseh šestih zob v fronti. Po tem, ko smo odstranili staro restavracijo in zaoblili ve- stibularne robove, smo nanesli tanek sloj kompozitnega materiala barve CL v silikonski ključ. Ta prvi sloj, ki pred- stavlja palatinalno lusko, je polimeriziran. Da bi zaščitili sosednje zobe pri jedkanju in bondingu, smo jih obložili z zelo tankim teflonskim trakom. Da bi preprečili dehidra- cijo, smo teflonski trak prekrili z vlažno vatno kroglico. Mameloni so izdelani z barvo Opaque Dark (OD), med njimi so prazni vmesni prostori široki 1,0 mm, ki bodo za- polnjeni s translucentnimi in univerzalnimi odtenki. Vmesni prostori so izpolnjeni z barvama CO in AM, sami mameloni pa so tako še bolj poudarjeni. Vestibulna ploskev je izdelana s pomočjo univerzalne bar- ve A3. Končni izgled po poliranju. Razlika med zobom in resta- vracijo je nevidna in estetsko zadovoljena. Določitev barve glede na odtenek barve, kromatsko barvo in stopnjo sijaja Pri določanju barve Charisma Diamond bi kliniki morali imeti v mislih, da predstavlja barvni ključ različne odtenke, kjer so barve A rdečkaste po Viti, barve B pa rumenkaste. Skupna številka barve na barvnem ključu označuje kro- matske barve oziroma količino pigmenta v kompozitnem materialu. Tako je na primer barva A3 bolj kromatska od barve A1. Končno pa je zmanjšanje sijaja predstavljeno v skupinah barv C in D po Viti, kjer predstavlja skupina C zmanjšanje sijaja v rdečkasti skupini barv A in pa skupina D, ki predstavlja zmanjšanje sijaja v rumenkasti skupini barv B. Zaščita sosednjih zob Pred samim začetkom dela je potrebno zaščititi sosednje zobe. Teflonski trak je material izbora, ker zaščiti sosednje zobe pri jedkanju in bondingu. Preverjanje izbrane barve takoj po postavi- tvi restavracije Da bi lahko določili stopnjo ujemanja barve kompozita in strukture zoba takoj po postavitvi restavracije, je potrebno ves čas postopka držati vlažno kroglico vate prislonjeno na sosednje zobe. Barvo je potrebno določiti pred namesti- tvijo koferdama, kajti zobje posvetlijo zaradi dehidracije. COLGATE – PALMOLIVE ADRIA d.o.o. GC EUROPE N.V. GLAXO SMITH KLINE d.o.o. DENTALIA d.o.o. FLEGIS d.o.o. HERAEUS HOLDING g.m.b.h. 7 2 14, 15 4 9 12 18, 19 10 5 16 20 INTERDENT d.o.o. IVOCLAR VIVADENT A.G. LOMAS d.o.o. SALUS d.o.o. WWW.LEP ZOB.SI Abecedni seznam oglaševalcev