Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgaria

СъБитиЯ Media Partner: More information & registration: Tel.: +30 210 22.22.637, +30 210 21.32.084 e-mail: omnipress@omnipress.gr website: www.omnicongresses.gr, www.omnipress.gr For the 1st time in Greece Pascal Magne & Michel Magne Didier Dietschi, Switzerland Ueli Grunder, Switzerland Markus Hurzeler, Switzerland Sascha Jovanovic, USA George Eliades, Greece Cutting edge of clinical dentistry September 23 - 24, 2011 Athens, Greece Chairmen: Panos Bazos, Greece Stavros Pelekanos, Greece Conference Fee (lectures only): 183 EUR until June 6, 2011 240 EUR until September 5, 2011 300 EUR upon registration Athenaeum Intercontinental Hotel & Conventional Center 103 - 105, Syngrou Avenue, Athens БЕЗ ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ! Едно от най-големите дентални изло- жения в света! • 500 изложителя • 1500 изложбени щанда • 20 000 стоматолози • общо 58 000 стоматологични специали- сти от 124 страни • най-новите технологии в денталната медицина Стоматологичното изложение в Ню Йорк е единственото от големите световни изложения без регистрационна такса за стоматолози. Предлага богат избор от целодневни и полудневни семинари, прак- тически занятия, демонстрации с пациен- ти. Тези събития се провеждат през всич- ките 6 дни на изложението. Вариант 1 ПРОГРАМА–НЮЙОРК(23.11–02.12.2011) 23.11.2011 г. – Отпътуване за Ню Йорк с прекачване в Европа. Посрещане, транс- фер и настаняване в хотела. Нощувка. 24.11.2011 г. – Целодневна пешеходна оби- колка на Манхатън с екскурзовод на българ- ски език. Обиколката включва Таймс ску- еър, Кълъмбъс съркъл, Тайм Уорнър, Броду- ей, Линкълн център (включващ сградите на операта Метрополитън, Американския ба- лет и Нюйоркската филхармония), Дакота билдинг, Рокфелер център. Следобед – Да- унтаун, Бетъри парк, Боулинг грийн, църк- вата „Света Троица“, Уолстрийт, Светов- ният търговски център. Нощувка. 25.11.–30.11.2011 г. – Посещение на курсо- ве и събития според програмата на Greater New York Dental Meeting за тези, които са се записали предварително за тях. Раз- глеждане на изложбената част. Нощувка. 01.12.2011 г. – Свободно време. Отпъту- ване за България с прекачване в Европа. 02.12.2011 г. – Пристигане в София. Цена на човек в двойна стая: USD 1990 Доплащане за самостоятелна стая: USD 1580 Цената включва: 8 нощувки в Ню Йорк, хотел Warwick 4**** в сърцето на Манха- тън; носене на багаж в хотела; трансфе- ри летище – хотел – летище в Ню Йорк; целодневна пешеходна обиколка на Манха- тън с екскурзовод на български език Цената не включва: Храна, билети за градски транспорт, музеи и атракции, са- молетни билети Вариант 2 ПРОГРАМА – НЮ ЙОРК – ФИЛАДЕЛФИЯ – ВАШИНГТОН (23.11 – 04.12.2011) 23.11.2011 . – Отпътуване за Ню Йорк с прекачване в Европа. Посрещане, транс- фер и настаняване в хотела. Нощувка. 24.11.2011 – Целодневна пешеходна обикол- ка на Манхатън с екскурзовод на български език. Виж описанието от вариант 1. Но- щувка. 25.11.– 30.11.2011 г. – Посещение на кур- сове и събития според програмата на Greater New York Dental Meeting за тези, които са се записали предварително за тях. Разглеждане на изложбената част. Нощувка. 01.12.2011 г. – Отпътуване за Филадел- фия. Пристигане. Полудневна пешеходна обиколка на града с екскурзовод на българ- ски език – Градската библиотека, Акаде- мията за природни науки, музеят „Фран- клин”, катедралата „Св.св. Петър и Па- вел”, Кметството, паркът Independance Mall State Park, Камбаната на Свободата (Liberty Bell), Залата на Независимостта и Залата на Конгреса, където са подписа- ни съответно Декларацията за независи- мостта и Конституцията. Вечерта от- пътуване за Вашингтон. Пристигане и трансфер до хотела. Нощувка. 02.12.2011 г. – Целодневна пешеходна оби- колка на Вашингтон с екскурзовод на бъл- гарски език – Капитолия, сградите на Се- ната, Върховния съд, Библиотеката на Конгреса, Ботаническата градина, Наци- оналната художествена галерия, Наци- оналния природонаучен музей, Музея на НАСА, Замъка „Смитсониън“, мемориали- те на Вашингтон и Линкълн, мемориалите на загиналите в Корейската и Виетнам- ската война, резиденцията на американ- ските президенти (Белия дом). Свободно време за разглеждане на музеи. Нощувка. 03.12.2011 г. – Свободно време. Отпъту- ване за България с прекачване в Европа. 04.12.2011 г. – Пристигане в София. Цена на човек в двойна стая: USD 2435 Доплащане за самостоятелна стая: USD 1930 Цената включва: 8 нощувки в Ню Йорк, хотел Warwick 4**** в сърцето на Манха- тън; 2 нощувки във Вашингтон в централ- но разположен хотел 3***+ или 4****; носе- не на багаж в хотелите; трансфери ле- тище – хотел в Ню Йорк и хотел – лети- ще във Вашингтон; транспорт с автобус Ню Йорк – Филаделфия – Вашингтон; це- лодневни обиколки на Манхатън и Вашинг- тон с екскурзовод на български език; полу- дневна обиколка на Филаделфия с екскур- зовод на български език Цената не включва: храна; билети за градски транспорт, музеи и атракции; са- молетни билети Цените са валидни при минимум 20 души (10 стаи) и са платими в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане. „Орфей Травел“ ЕООД съдейства при: закупу- ване на самолетните билети; попълване на формуляра за канди- датстване за аме- риканска виза; пър- воначална регистра- ция за денталното изложение; закупуване на билети за музеи, кру- изи, атракции, опера, мю- зикъли на Бродуей и др. Условия и срокове за записване и плащане: • 30% първоначален депозит • 100% плащане до 10.10.2011г. Удостоверение за регистрация на туро- ператор № РК-01-6438. Сертификат за сключена застраховка „Туроператорска отговорност“ на ЗАД „Армеец“ № 10 100 1315 0000144383. Компанията е специализирана в изходящ и входящ туризъм. Предлага на българ- ските си клиенти пътувания по цял свят, като един от най-успешните продукти е дестинация САЩ. Очаквайте програмите ни за Коледа и Нова година в столицата на света Ню Йорк – „Градът, който никога не спи“. За контакти и записвания*: София 1309, ул. „Габър“ 6-10 Тел: 0886 153 740 P.O.Box 64 New York, NY 10032-0064,USA Тел: 001 646 434 5485 е-mail: thraciabg@gmail.com www.orpheustravel.com *За да получите гореспоменатата от- стъпка от USD 60, при записване е не- обходимо да уведомите служителите на „Орфей Травел“ ЕООД, че сте научили за офертата от вестник „Дентал Трибюн“, след което да се обадите в редакцията на в-к „Дентал Трибюн“ и да ни съобщите трите си имена. ПАКЕТНА ЕКСКУРЗИЯ 87-о ДЕНТАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ – НЮ ЙОРК (25.11 – 30.11.2011) „Стратегии за предсказуема естетична стоматология“ лектор: д-р Жерар Шиш 3 септември 2011 г. Международен панаир Пловдив, зала „България“ Пловдив, бул. „Цар Борис Обединител“ 37 8,30 – 10,00 Регистрация 10,00 – 10,15 Откриване на конгреса 10,15 – 12,30 Първа част: Естетична диагноза и план на лечение 1. Ключови фактори за лечение на възстановявания във фронта: план на последователността на лечението, приложим за големи и малки предни възстановявания. 2. Естетичен етапен анализ за максимална предсказуемост. Как да по- знаем опасните области, преди да започнем лечението, и да напра- вим точна прогноза на предсказуемите естетични резултати. 3. Ефективни правила за подробен дизайн на усмивката на труден клиничен случай. Стратегии за провеждане на избирателно и пълно лечение. 12,30 – 13,30 Почивка 13,30 – 17,30 Втора част: Естетичен контрол за качество: ключове към успеха 1. Порцеланови фасети: избор на система, съвети за оптимално изпи- ляване, контрол на нюансите и стратегии за замаскиране. Етапна бон- динг техника и систематичен избор на цимент. 2. Създаване на „комфортна зона“ с различните системи за изцяло ке- рамични корони и фиксирани частични протезни конструкции. Крите- рии за избор, избор на цимент и подобряване на проучванията за бон- динг, етапна бондинг техника. 3. Връзка със зъботехническата лаборатория: съчетание на нюан- си, ефекти на нюансите, етапно планиране за оптимално съчетание и композиция, специални ефекти и вариации в дизайна на усмивката. 4. Оклузални съотношения за оптимална защита и дългосрочен ус- пех. Оклузален дизайн на естетичните възстановявания, изработване и предпазни мерки. 20,00 Коктейл в Балабановата къща в Стария град. Капацитет на залата – 640 места С предимство при записването се ползват членовете на БАЕС За повече информация, такси и записвания на: www.baed-bg.com; тел. (02) 954 68 87 БАЕС обявява конкурс за НАЙ-ГРОЗНА И НЕЕСТЕТИЧНА КОНСТРУКЦИЯ Материалите (снимки и описания) изпращайте на e-mail: baed.bg@abv.bg до 31.01.2011 г. Най-добрите ще бъдат показани на VII конгрес на БАЕС на 12.03.2011 г. СПОНСОРИ: Карис М, Роми–Дент, Химтрейд–Комет, Дентаком, Сидент, Кентамед, Крис 95, AXIS, Дентатехника, Екодент, Зъботехническа лаборатория „МТЛЗ-Бистрев Груп“ ООД, SpofaDental, KerrHawe, SwissDent, 3М ESPE, Дентакон, W&H, GC, Дентал Комерс БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ INTERNATIONAL FEDERATION OF ESTHETIC DENTISTRY СЕДМИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ ЕСТЕТИКАТА НА МЕТАЛОКЕРАМИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ“ 12 март 2011 г. София Интер Експо Център (IEC) София, бул. Цариградско шосе 147 ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ*: ● По банков път** – IBAN: BG 19CBUN91951000312657, МКБ Юнионбанк, кл. Пазарджик, BIC: CBUNBGSF Получател: Българска Академия по Естетична Стоматология ● Факултет по дентална медицина Пловдив, Библиотека – Румяна Лазарова ● Факултет по дентална медицина София, Библиотека – Маргарита Йорданова ● В РК на БЗС – Пловдив, РК на БЗС – Смолян, РК на БЗС – Русе ● В офисите на фирмите: Сидент (за РК на БЗС – Пловдив, Пазарджик, Смолян), Екодент (за РК на БЗС – Варна), Карис М, Роми-дент, Химтрейд-комет, Крис 95, Дентаком, Дунав БГ (за РК на БЗС – Русе), * Всички участници, след като преведат сумата, да се обадят в офиса на БАЕС, да посочат двете си имена, за да могат да се изработят предварително поименни баджове и сертифи- кати ** Всички участници, които превеждат сумата по банков път, да се обадят в офиса на БАЕС и да посочат данни за фактура. Тел. (02) 954 68 87 ПЛАТИНЕН СПОНСОР: КАРИС М, РОМИ-ДЕНТ След конгреса се организира другарска среща, информация за която може да получите на: www.baed-bg.com, след 20.02.2011 г. осми конгрес на 12