Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

De sub- en supragingivale of ook wel de Air-Flow en Perio-Flow technie- ken van de Air-Flow Master in com- binatie met de scalers van de Piezon Master 700. De optelsom van deze behandelmethoden heeft gere- sulteerd in de Air-Flow Master Piezon, de nieuweuitvinding van de bedenkervan de Originele Piezon Methode. Zichtbaar pijnloos voor patiënten en extra zacht voor het gingivale epi- theel. Kortom maximaal patiënten- comfort, een absolute meerwaarde, bedacht door de bedenker van de state-of-the-art Originele Piezon Methode. Met bovendien het unieke gladde worteloppervlake als resultaat. Deze extra voordelen zijn het resultaat van de lineair oscillerende bewegin- gen (exact afgestemd op het tandop- pervlak) van het vernieuwde Piezon LED-handstuk in combinatie met de > Piezon handstuk met LED verlichting en PS (Perio Slim) tip originele EMS Swiss Instruments. Zwitserse precisie gecombineerd met intelligente i.Piezon technologie. Het verwijderen van de kwaadaar- dige biofilm tot op de bodem van diepe pockets is de essentie van de Originele Perio-Flow methode. Het reduceren van subgingivale bacteriën voorkomt tandverlies (parodontitis) en eventueel het verlies van implan- taten (peri-implantitis). De constante uitstroom van het Air-Flow poeder gemengd met water voorkomt zwel- ling van het zachte weefsel. Zwelling wordt zelfs voorkomen dankzij de Perio-Flow nozzle, waarbij de reini- ging dieper gaat dan bij een reguliere behandeling het geval is. Bij de supra gingivale reiniging gaat er niets boven de ongeëvenaarde wer- king van de Originele Air-Flow me- thode. Effectief, snel, betrouwbaar en ontspannen behandelen zonder be- schadiging van het ligament of tand- oppervlak. Dit alles dankzij de sub- tiele toepassing van biokinetische energie. Met de Air-Flow Master Piezon heb je alles in huis, van diagnose, initiële behandeling tot en met de recall. De professionals op het vlak van preven- tie zijn bij deze van harte uitgenodigd om het aan den lijve te ondervinden. Wilt u aanvullende informatie > www.ems-swissquality.com > EMS Air-Flow en Perio- Flow handstukken