Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

Straumann® SLActive ...meerdan 1 m iljoen implantaten v erkocht! SIMPLY BETTER STRAUMANN® SLActive De nieuwe generatie in oppervlakte-technologie: Meer zekerheid en snellere osseointegratie bij iedere indicatie1,2 Kortere inheeltijd van 6–8 weken naar 3–4 weken3 Verhoogde voorspelbaarheid bij kritische casussen1 Meer informatie op www.straumann.nl 1 Ganeles et al. Clin. Oral Impl. Res. 2008;19:1119-1128 2 Bornstein et al. J Periodontol. 2010 Jun;81(6):809-819 3 Oates et al. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 2007;22(5):755-760 For more details see summary SLActive® Scientific Studies.