Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

23Mediadental tribune - netherlands editionseptember 2011 aan de wedstrijd zich heeft inge- schreven, krijgt hij de benodigde documenten en materialen zo- als gipsmodellen, tanden en im- plantaten,” aldus Margit Keller, hoofd marketing van Candulor. “Een panel van specialisten in de tandtechniek en een partnerbe- drijf van Candulor beoordelen de inzendingen. Inzendingen wor- den gerangschikt op nummer zo- dat er geen details over de naam en status van de deelnemers be- “De beruchte Amerikaanse crimineel James (Whitey) Bulger, die meer dan 16 jaar voortvluchtig was en hoog op de ’FBI’s Most Wanted list’ stond, werd in juni in Californië gearres- teerd. De arrestatie, die wereldwijd voorpagina’s haalde, kwam tot stand nadat de FBI haar zoektocht richtte op Catherine Creig, de partner van Bulger. Het was bekend dat Creig, mondhygiëniste van beroep, veelvul- dig haar tanden liet bleken. De ver- spreiding van haar foto in mondzorg- praktijken door het hele land leidde tot de gouden tip.” NEW YORK TIMES, 23-06-11 “Het Italiaanse Openbare Ministerie wil politica Nicole Minetti en twee van haar medewerkers aanklagen in de illegale prostitutiezaak waar- in ook premier Silvio Berlusconi tot de verdachten behoort. Minetti, een voormalig showgirl en mondhygië- niste, wordt verdacht van het rekru- teren en inhuren van prostituees – waarvan enkele minderjarig waren – voor seksfeestjes in Berlusconi’s vil- la in Milaan.” DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL, 28-06-11 “Orient Industry, producent van ero- tische poppen, heeft in opdracht van de Universiteit van Showa een educa- tieve robot ontwikkeld voor Japanse studenten tandheelkunde. De “Ha- nako 2” kan bijna elke gezichtsuit- drukking simuleren, hoesten, niezen, de tong bewegen, kokhalzen en zelfs praten. De huid en mond van de an- droïde zijn gemaakt van siliconen, voor een realistisch gevoel en om te voorkomen dat er water in de appa- ratuur terechtkomt. Hanako 2 wordt verkocht door Yoshida Dental Manu- facturing.” DENTISTRY.CO.UK, 04-07-11 William Troost-Ekong (17), een ver- dediger die deze zomer stage loopt bij PSV en onder contract staat bij de Engelse club Tottenham Hotspur, moet de komende weken even door- bijten om een contract bij de Eindho- vense club in de wacht te slepen. Tij- dens een duel met PSV A1 tegen een A-elftal uit Qatar kreeg hij een elle- boogstoot die hem onder meer vier gebroken tanden opleverde. Troost- Ekong blijft rustig onder zijn ver- wondingen: “het is nu even vervelend met eten, maar mijn tandarts heeft gezegd dat alles weer hersteld kan worden”. VOETBALPRIMEUR.NL, 29-07-11 “Een man uit New York heeft een iPhone in de keel van zijn vriendin geduwd tijdens een ruzie. De 37-ja- rige jurist Brian Anscomb bracht zijn 23-jarige vriendin flinke verwondin- gen toe. Een arts heeft de telefoon moeten verwijderen. De vrouw moest behandeld worden voor verwondin- gen aan haar mond, keel en gebit. De man ontkent de aanklachten. Het was niet de eerste keer dat Anscomb zijn telefoon gebruikte om zijn agres- sie te botvieren. Nog geen week eer- der brak hij tijdens een ruzie met zijn vriendin haar telefoon in tweeën.” NEW YORK POST, 23-07-11 “Uit onderzoek van app-ontwik- kelaar Telenav is gebleken dat veel mensen beter zonder tandenborstel kunnen dan zonder iPhone. Maar liefst 40% van de iPhone-bezitters geeft aan liever een week hun tan- denborstel kwijt te zijn dan hun iP- hone. Daarmee zijn ze grotere vie- zeriken dan eigenaren van andere smartphones: daarvan gaf namelijk ‘maar’ 22% aan liever hun tanden- borstel kwijt te zijn.” ICREATEMAGAZINE.NL, 04-08-11 Nieuwsflits Prestigieuze wedstrijd voor tandprothetici DENTAL TRIBUNE EUROPE WANGEN, ZWITSERLAND - Candu- lor, een Zwitserse fabrikant van tandprothesen, heeft een nieu- we website voor de ‘KunstZah- nwerk’-competitie gelanceerd. Tandtechnici en ‘denturists’ en hun leerlingen kunnen vanaf nu op www.kunstzahnwerk.com te- recht voor informatie en deelna- me aan deze internationale wed- strijd. De wedstrijd wordt sinds de IDS van 1999 tweejaarlijks uitge- schreven om aandacht te schen- ken aan het belang van volledige prothesen voor de toekomstige dentale markt. Aan de competitie nemen steeds meer deelnemers van bui- ten het Duitse taalgebied deel. Onder deelnemers bevinden zich ook een aantal Nederlandse tandtechnici. “Wij presenteren een casus. Zodra een deelnemer kend worden die de uitslag zou- den kunnen beïnvloeden. “Deelnemers worden uitgeno- digd om de aantekeningen die zij tijdens het proces maakten mee te sturen. In het verleden kre- gen wij hele boeken en zelfs vi- deo’s opgestuurd. Bovendien ge- ven dit soort extra’s de doorslag als deelnemers met het ontwerp even hoog scoren.” De inschrij- ving voor de volgende competitie is recent geopend. ■