Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

20 Industrië dental tribune - netherlands edition september 2011 In ons dagelijks leven eten en drinken we veel producten die het natuurlijk verouderingspro- ces van onze tanden beïnvloe- den en ze sneller doen verkleu- ren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het drinken van koffie, thee, cola en rode wijn, door te roken, maar ook door de inname van genees- middelen. Met het nieuwe Na- tural Elegance Bleach van Henry Schein kan dit effect worden te- gengegaan. De werkzame stof in het pro- duct is carbamideperoxide, dat tijdens een door zuurstof ver- oorzaakte chemische reactie de kleurstoffen splitst en vernietigt. Na de behandeling zien de tan- den er witter, verzorgder en scho- ner uit. Natural Elegance Bleach is tevens geschikt voor niet-vitaal bleken van de tanden. Voor het professioneel bleken van de tanden is Natural Ele- gance Bleach verkrijgbaar in een ONE - YOU SHOOT TWO - YOU SCAN A company of ACTEON Group • ZAC Athélia IV • Avenue des Genévriers • 13705 LA CIOTAT cedex • FRANCE Tel +33 (0) 442 98 01 01 • Fax +33 (0) 442 71 76 90 E-mail: info@sopro.acteongroup.com • www.acteongroup.com Henry Schein introduceert Natural Elegance Bleach Grandio® SO Flow heeft een hoge vulgraad (81 gew. %) en overtreft met zijn fysische eigen- schappen zoals hardheid, weer- stand tegen abrasie zelfs diverse stopbare composieten. Hierdoor kunnen duurzame restauraties gemaakt worden. Grandio® SO Flow is zeer kleurstabiel. Het materiaal is in twaalf kleuren be- schikbaar en dekt hiermee het dentaal benodigde aantal kleu- ren af. De kleur wit opaak (WO) heeft een extreem hoge radiopa- citeit (500% AL). De gemakkelijke polijstbaar- heid zorgt voor een duur- zame glans van de restau- ratie en daarmee voor een langdurig esthetisch mooi voor- komen. Grandio® SO Flow heeft uitstekende vloei-eigenschap- pen, zodat de caviteitswand vol- ledig bedekt wordt. Het materi- aal is zowel in het naloopvrije en niet druppelende NDT® -spuitje als ook in de buigzame metaal- canule beschikbaar en laat zich daardoor betrouwbaar, nauw- keurig en bijzonder hygiënisch appliceren. Meer informatie vindt u op www.voco.de. ■ FenderPrime™ – bescherming en matrix voor de tijdelijke dentitie FenderPrimeTM Grandio® SO Flow Natural Elegance Bleach Het Flexitime® -assortiment Het plaatsen van een matrixband en het maken van een goed con- tactpunt voor klasse II-vullingen is vaak een tijdrovende en secu- re procedure, zeker wanneer het kinderen betreft. FenderPrime van Directa AB biedt een unie- ke oplossing in de combinatie van een wig en een matrix, voor snelle, eenvoudige en veilige res- tauraties van de tijdelijke denti- tie. FenderPrime biedt clinici een nieuwe, weefselvriendelijke aan- pak voor het prepareren en vul- len van klasse II-caviteiten in het melkgebit. FenderPrime is eenvoudig en snel in te brengen als een wig. De bootvormige punt zorgt er- voor dat de gingiva schadevrij gecomprimeerd kan worden, zo- dat het risico op bloed in de ca- viteit wordt beperkt. Het metalen schild beschermt het naastlig- gende element tijdens de pre- paratie. Zodra de melktand ge- prepareerd is, kunnen de wig en het plaatje naar de vorm van het element gebogen worden, zonder dat hierbij een ring nodig is. Als er direct nog een restau- ratie plaatsvindt, kan de unieke wig-matrix teruggebogen worden naar de naastliggende preparatie. Indien nodig kan deze eenvoudig bevestigd worden met tandzij- de. FenderPrime is beschikbaar in twee maten met verschillende kleuren: lang (neongroen) en kort (neongeel). Meer informatie is te vinden op www.directadental.com. ■ CLEARFIL™- composiet in nieuwe PLT CLEARFIL™- composiet in nieuwe PLT Grandio® SO Flow, het nieuwe flowable universeel composiet Grandio® SO Flow is het nieuwe flowable universeel composiet voor restauraties in het anterior en posterior bereik. Met dit me- dium-visceuze product presen- teert Voco naast de hoogvisceuze Grandio® SO Heavy Flow een ex- tra variant in de Grandio® SO pro- ductlijn. Daarmee levert VOCO als enige fabrikant twee univer- seel inzetbare flowable composie- ten met verschillende viscositei- ten. Grandio® SO Flow is geschikt voor alle caviteitsklassen (I-V) en daarmee ook voor alle kauwbe- laste restauraties. Het materiaal is ook voor andere toepassingen geschikt, bijvoorbeeld uitgebreide fissuurverzegeling, als onderlaag, repareren van vullingen en het repareren van veneers, maar ook voor het bevestigen van lichtdoor- latende restauraties zoals vol- keramische kronen. 36%-oplossing voor gebruik in de tandartspraktijk. Daarnaast zijn er pakketten voor thuisgebruik verkrijgbaar in drie verschillende sterktes (10%, 16%, 22%). Er be- staan twee verschillende sma- ken: mint en neutraal. Het ge- bruik van het product verloopt zonder schadelijke bijwerkingen voor de gezondheid. Op www.henryscheinbrand. com vindt u de artikelnummers en meer informatie. Natural Ele- gance Bleach is exclusief verkrijg- baar bij Henry Schein. ■ Kuraray introduceert een nieuwe PLT voor het composiet CLEAR- FIL™ AP-X, CLEARFIL MA- JESTY™ Esthetic en CLEARFIL MAJESTY™ Posterior. De vorm- geving van de PLT is op diverse punten gewijzigd, maar het com- posiet zelf blijft onverminderd sterk. De nieuwe PLT’s zijn voor- zien van een langere spuitmond, waardoor een precieze applicatie mogelijk is. De aangepaste hoek zorgt voor duidelijk zicht tot aan het eind van de spuitmond. Daar- naast staan voortaan de naam van het composiet, de kleur én expiratiedatum op iedere PLT voor optimale controle. ■ Nieuw bij Heraeus: Flexitime® Fast & Scan en Dynamix® Speed Flexitime Fast & Scan is een snel en scanbaar materiaal dat het gamma van het bekende A-silico- nenmerk Flexitime aanvult. Met een flexibele verwerkingstijd van 30 tot 90 sec. en een vaste korte intra-orale uithardingstijd van 2 min. is Flexitime Fast & Scan ide- aal voor het afdrukken van een tot drie elementen. Een afdruk van Flexitime Fast & Scan is direct, zonder poeder te scannen voor het maken van een CAD/CAM-restauratie. In te- genstelling tot de conventionele verwerking van een afdruk is het uitgieten van een gipsmodel niet meer nodig. Het assortiment van Flexitime Fast & Scan bestaat uit vier visco- siteiten (Putty, Heavy Tray, Light Flow en Medium Flow) en drie verpakkingsvormen (handmeng, 50 ml cartridges en Dynamix- cartridges voor automatische mengapparaten). Het nieuwe Dynamix Speed mengapparaat werkt dubbel zo snel als zijn voorganger en vult een afdruklepel in ca. 20 sec. Met drie selecteerbare snelheden zorgt de Dynamix Speed voor een snelle en exacte dosering van ho- mogeen en luchtbelvrij gemengd afdrukmateriaal; zelfs putty- materialen. De constante hoge mengkwaliteit draagt bij aan een perfecte afdruk en een goed pas- sende restauratie. Ga voor meer informatie naar www.heraeus-flexitime.com. ■