Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Netherlands Edition

“Falende restauraties: inzicht in de valkuilen” Symposium Het falen van restauraties kan zowel voor de patiënt als tandarts vervelend zijn. Om een goede afweging te kunnen maken tussen reparatie van de bestaande restauratie of vervanging, al dan niet in aangepaste vorm, is het noodzakelijk de oorzaak van het falen te achterhalen, teneinde de prognose van de restauratie te verbeteren. Door het juiste materiaalgebruik en aanpassing van preparatievormen kan de prognose van restauraties verbeterd worden. Tijdens dit symposium wordt vanuit verschillende invals- hoeken de “mislukte” restauratie nader beschouwd. Daar- bij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Waarom falen restauraties vroeg of laat? Welke eigenschappen maken tandheelkundige weefsels zo bijzonder? Wat mogen we verwachten van restauraties, kronen en bruggen? Aan welke krachten worden elementen en restauraties in de mond blootgesteld? Hoe beïnvloedt de preparatievorm de sterkte van het gebitselement? Wanneer en waar is bij restauratie van zwaar gemutileerde gebitselementen een wortelstift gewenst? Wat zijn de sterke en zwakke punten van restauratiematerialen zoals porselein/keramiek, metalen, composieten en glasionomeercementen? Directe en indirecte brugconstructies: effecten van technische en klinische factoren op de levensduur. Hoe biocompatibel zijn de verschillende restauratiematerialen? Informatie: Vrijdag 20 april 2012 09:00-18:15 uur Entree symposium: € 350,- Inschrijven kan: via onze website www.acta-de.nl Meer informatie: Tel. Nr. 020-5980449 Ade@acta.nl ACTA Dental Education is het nascholingsbureau van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Van PAOT-cursussen tot symposia, van Quality Practice themadagen tot het QP-vaktijdschrift, u vindt het bij ACTA Denta Eduaction. Kijk op onze website voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam T 020 - 5980 308, ade@acta.nl, www.acta-de.nl Dit symposium wordt georganiseerd vanuit de afdeling Tandheelkundige Materiaalwetenschappen van ACTA met als sprekers: A. Feilzer, M. Ozcan (University of Zurich, Zwitserland), J. Roeters, C. Kleverlaan, A. van Dalen, R. Kuijs, L. Jongsma en J. Muris.